Tag: Adblock

Tiện ích chặn quảng cáo Adblock lặng lẽ được bán, chưa rõ người mua là ai

Tiện ích chặn quảng cáo Adblock lặng lẽ được bán, chưa rõ người mua là ai

Hiện tại, không rõ nguyên cớ gì vì sao chủ nhân mới của Adblock lại không muốn tiết lộ danh tính.