Thiết kế website VRAT

Hiện tại, VRAT đang triển khai Dự án KHCN "Ứng dụng đồng bộ tiến bộ KHCN xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP". Trong đó, VRAT đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới và hệ thống tưới hiện đại của Isreal bằng nguồn vốn tự có và vốn ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, VRAT đang được sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng Spark, trong việc nâng cao năng lực kinh doanh và năng lực vận hành tổ chức thông qua việc thực hiện dự án “Mở rộng vùng cung ứng và phát triển thị trường rau an toàn VietGAP tại Thanh Hóa”. Để giúp VRAT phát triển năng lực sản xuất, thiết lập quy trình sản xuất rau trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với điều kiện canh tác tại Thanh hóa.

Thiết kế website vrat

Mặt khác, để hỗ trợ và phục vụ các vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, Công ty TNHH VRAT tổ chức sản xuất và cung ứng phân bón Trùn Quế VRAT chuyên dùng đặc biệt tốt cho rau an toàn. Đây là loại phân bón có thành phần chủ yếu là phân trùn quế, phân hữu cơ và bổ sung các nguyên tố đa, trung, vi lượng. Ngoài ra, VRAT sản xuất và cung ứng phân bón hỗn hợp NPK chuyên dùng cho lúa 10-6-4-TE, phân Trùn Quế VRAT chuyên dùng cho hoa cây cảnh và giá thể rau mầm, giá thể trồng rau sạch và hệ thống tưới gia đình.VRAT cam kết cung ứng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

WebAZ rất hân hạnh là đơn vị được đồng hành cùng VRAT trong hiện tại và tương lai. 

Các dịch vụ đã được WebAZ triển khai thành công cùng VRAT:

Thiết kế website www.vrat.vn

Quản trị nội dung website VRAT

Marketing online, truyền thông doanh nghiệp

Chúc cho sự hợp tác của WebAZ và VRAT ngày càng phát triển và thành công hơn nữa!