ASEAN phát triển toàn diện, an toàn và bền vững trên nền tảng số

TELMIN 15 được tổ chức trong hai ngày 26 -27/11 tại Đà Nẵng với sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách về Viễn thông và Công nghệ thông tin của 10 nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và các bên tham gia đối thoại, cùng các đại biểu các nước. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Chủ tịch hội nghị. 

Tại đây các Bộ trưởng hoan nghênh việc các quan chức và các nhà quản lýcấp cao về viễn thông và CNTT đã hoàn tất thành công Kế hoạch hoạch tổng thể ICT của ASEAN 2015 và đóng góp vào việc tạo việc trao quyền và chuyển đổi của ICT phục vụ cho một cộng đồng ASEAN toàn diện, sôi động và hợp nhất.

Bên cạnh đó là sự ghi nhận ASEAN đã đưa vào những nỗ lực to lớn để hoàn thành AIM2015, với 87 dự án được thực hiện để triển khai Kế hoạch tổng thể. Một mặt hoan nghênh những nỗ lực để thúc đẩy nền kinh tế số trong ASEAN, bao gồm thông qua việc xây dựng các chính sách quản lý phát triển ICT. 

Các Bộ trưởng cũng hỗ trợ sự phát triển nguồn nhân lực liên tục thông qua việc xây dựng các chương trình nâng cao kỹ năng ICT và sự phát triển tiếp tục của bản đồ năng lực cạnh tranh ICT. Đồng thời tái khẳng địnhtầm quan trọng của những nỗ lựctập thể trong việc đảm bảo mộ thệ sinh thái ICT an toàn trongASEAN thông qua sự phát triển nguồn nhân lực và năng lực thể chếtrong mạng lưới vàan ninh thông tin...

Tại Hội nghị, các Bộ trưởngđã thông qua Tuyên bố Đà Nẵng với tựa đề "Hướng tới một cộng đồngASEAN phát triển toàn diện, an toàn và bền vững trên nền tảng số", để nhắc lại cam kết củaASEAN nhằm nhận ra những lợi ích của Cộng đồng ASEAN thông quaviệc sử dụng công nghệ thông tin.

Về hợp tác ITC với các đối tác, các Bộ trưởng đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa ASEAN và ITU về Hợp tác chung về Phát triển ICT và mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác giá trị gữa ASEAN-ITU và tăng cường hơn nữa sự hợp tác và triển khai các hoạt động chung trong tương lai trong khuôn khổ của Biên bản ghi nhớ. 

Đồng thời nhắc lại cam kết của ASEAN nhằm tiếp tục đối thoại về chính sách và quản lý với cả các đối tác đối thoại và phát triển, kêu gọi sự tham gia nhiều hơn nữa từ khu vực tư nhân để cùng phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ ICT nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của ASEAN để hỗ trợ các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Xuân Hoa

Số Hóa