Bộ Tư pháp giữ bảo mật cơ sở dữ liệu pháp luật

Sáng 15/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (CSDLQGPL) bằng hình thức trực tuyến 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, điểm cầu chủ trì tại Bộ Tư pháp. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đưa tin, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bộ Tư pháp. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng đại diện Văn phòng UBND, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương.

Mục đích tổ chức Hội nghị là đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định 52, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDLQGPL. Như đã biết Nghị định 52 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015.

Phát biểu tại Hội nghị, bên cạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của CSDLQGPL, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nêu ra một số định hướng và cũng đề cập tới vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với CSDLQGPL để các cơ quan, đơn vị thảo luận.

Thứ trưởng yêu cầu Cục CNTT tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với CSDLQGPL, đặc biệt trong thực hiện đầy đủ các quy định về duy trì, vận hành, bảo đảm an toàn CSDLQGPL để tạo thuận lợi cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Nhà nước khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với CSDLQGPL.

A1-Z1-Bo-Tu-phap-Bao-mat-Co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-phap-luat-Nghi-dinh-52.jpg

Trong Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 52, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu Cục CNTT tham mưu, giúp Bộ thực hiện đầy đủ các quy định về duy trì, vận hành, bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Trong Điều 10 Nghị định 52 về Bảo đảm an toàn CSDLQGPL có nêu khá rõ các nguyên tắc bảo mật như: Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động đăng nhập quản trị hệ thống, đăng nhập vào các ứng dụng, gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ, nhập và biên tập dữ liệu; Mã hóa đường truyền CSDLQGPL; Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong CSDLQGPL; Thực hiện lưu vết việc tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý, giám sát hệ thống; Thiết lập và duy trì hệ thống dự phòng nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục…

 
H.A.H (ICTNews)