Những kỹ năng cần thiết của một Business Analyst

Nghề Business Analyst

Theo đuổi những nghề nghiệp đang hot hiện nay, như Business Analyst, có thể chẳng thử thách chút nào. Tuy nhiên, nghề Business Analyst đang có sự cạnh tranh vô cùng gay gắt trong thị trường lao động. Cùng với nhu cầu tuyển dụngchuyên gia IT lành nghề ngày càng tăng cao, các công ty hiện nay cũng đang ra sức tìm kiếm những Business Analyst tài năng.

bussiness analyst

7 kỹ năng cần thiết cho 1 Business Analyst

  1. Kỹ năng giao tiếp
  2. Kỹ năng chuyên môn
  3. Kỹ năng phân tích
  4. Kỹ năng giải quyết vấn đề
  5. Kỹ năng ra quyết định
  6. Kỹ năng quản lý
  7. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

Tình hình nhu cầu việc làm Business Analyst

Nhu cầu Business Analyst sẽ ngày càng tăng trưởng mạnh những năm sắp tới.