Tin tức tổng hợp

Báo điện tử, mạng xã hội phải sử dụng ít nhất 1 tên miền

Báo điện tử, mạng xã hội phải sử dụng ít nhất 1 tên miền ".vn"

Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Cách khắc phục facebook chuyển thành fanpage

Cách khắc phục facebook chuyển thành fanpage

Tài khoản facebook của bạn đã bị hack? Bạn ngồi nhớ lại coi nếu như facebook của bạn có tầm trên 2000 -> 5000 friends, và tự nhiên một ngày đẹp trời bạn login vào tài khoản...