Sở TT&TT Hà Nội: 10% doanh nghiệp đánh giá ATTT định kỳ

Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh, hướng tới xây dựng doanh nghiệp điện tử, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ của thành phố, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội và rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp”. Bên cạnh đó là triển lãm các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT của 25 doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố để kêt nối các nhà cung cấp sản phẩm, giải pháp với các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng CNTT vào ngày 25/9/2015.

Trong thời gian diễn ra hội thảo và triển lãm, Sở TT&TT có công bố các số liệu thống kê đáng lo ngại về thực trạng ứng dụng CNTT ngay trên địa bàn Thủ đô hiện nay. Hiện nay Hà Nội có khoảng 117.000 doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 95%, cung cấp việc làm cho khoảng 65% lao động. Số liệu này dựa trên khảo sát hiện trạng của gần 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT trên địa thành phố.

Z1-Anh-chinh-So-TT-TT-Ha-Noi-Doanh-nghiep-danh-gia-an-ninh-an-toan-thong-tin-dinh-ky-Thong-ke.jpg

Theo khảo sát sơ bộ của Sở TT&TT Hà Nội, dưới 10% doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức đánh giá an toàn, an ninh thông tin định kỳ, và chỉ khoảng 12% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có quy định đảm bảo an toàn thông tin. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đáng chú ý là những hạn chế trong đảm bảo an toàn thông tin (ATTT). Về hạ tầng kỹ thuật, hầu hết doanh nghiệp kết nối Internet và trang bị máy tính (từ 10 máy đến 100 máy) phục vụ công tác. Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp đã quan tâm sử dụng các phần mềm diệt virus cho các máy trạm nhưng phần lớn chưa áp dụng các giải pháp ATTT cho hệ thống mạng, các máy chủ và dữ liệu. Hơn nữa dưới 10% doanh nghiệp tổ chức đánh giá an toàn, an ninh thông tin định kỳ hệ thống CNTT của đơn vị.

Về môi trường chính sách đảm bảo cho ứng dụng CNTT, chỉ khoảng 12% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có quy định đảm bảo ATTT.

Ngoài ra là những hạn chế bộc lộ khác như có chỉ khoảng 26% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm, khoảng 20% có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT và chuẩn hóa quy trình điều hành tác nghiệp theo ISO. Khoảng từ 0,15% đến 0,3% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp được quay về đầu tư cho ứng dụng CNTT hàng năm.

Về ứng dụng phần mềm, trên 90% doanh nghiệp có ứng dụng website, sử dụng Microsoft Word để soạn thảo văn bản, sử dụng hệ thống thư điện tử miễn phí. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng các phần mềm như Quản lý nhân sự, Quản lý kế toán tài chính, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tồn kho, Quản lý dự án,… tuy nhiên  hầu hết các phần mềm này không được quản lý tập trung, sử dụng rời rạc trong nội bộ doanh nghiệp, thiếu tính tổng thể.

Về nhân lực phụ trách chiến lược đầu tư ứng dụng CNTT, theo số liệu khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp có phân công 1 lãnh đạo phụ trách về CNTT nhưng chỉ có 30% doanh nghiệp có bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách về CNTT.

Theo khảo sát, các doanh nghiệp cũng mong muốn được giới thiệu và ứng dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT có chất lượng cao của các doanh nghiệp CNTT Việt Nam. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp ứng dụng và các doanh nghiệp CNTT chưa chặt chẽ, điều này gây nên tình trạng các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các giải pháp ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những tích cực và hạn chế trong việc phát triển dịch vụ CNTT, Hội thảo “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp” và triển lãm các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT sẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong triển khai ứng dụng CNTT và đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để tháo gỡ, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Nội dung Hội thảo còn tập trung vào các báo cáo tham luận của các chuyên gia CNTT, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT và giới thiệu, trưng bày sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố.

H.A.H (ICTNews)