ảnhNhiều mây
 • 23oC
 • 83%
 • Gió: Đông
 • 9.7 Km/h
ảnhThi thoảng nhiều mây
 • 32oC
 • 52%
 • Gió: Đông Nam
 • 14.5 Km/h
ảnh
 • 22oC
 • 90%
 • Gió: Đông Đông Nam
 • 3.2 Km/h
ảnhThi thoảng nhiều mây
 • 30oC
 • 66%
 • Gió: Đông Nam
 • 14.5 Km/h
ảnhNhiều mây
 • 27oC
 • 84%
 • Gió: Đông Đông Bắc
 • 3.2 Km/h
ảnh
 • 17oC
 • 96%
 • Gió: Không xác định
 • 0 Km/h
ảnhTrời nắng đẹp
 • 28oC
 • 62%
 • Gió: Không xác định
 • 3.2 Km/h
ảnhThi thoảng nhiều mây
 • 32oC
 • 52%
 • Gió: Đông Nam
 • 14.5 Km/h
ảnhThi thoảng nhiều mây
 • 27oC
 • 70%
 • Gió: Bắc Đông Bắc
 • 4.8 Km/h
ảnhNhiều mây
 • 30oC
 • 72%
 • Gió: Bắc Tây Bắc
 • 3.2 Km/h
ảnhNhiều mây
 • 26oC
 • 73%
 • Gió:
 • 6.4 Km/h
ảnh
 • 22oC
 • 92%
 • Gió: Tây Tây Nam
 • 3.2 Km/h
ảnhNhiều mây
 • 21oC
 • 97%
 • Gió: Nam Tây Nam
 • 6.4 Km/h
ảnhThi thoảng nhiều mây
 • 32oC
 • 52%
 • Gió: Đông Nam
 • 14.5 Km/h
ảnhNhiều mây
 • 28oC
 • 81%
 • Gió: Đông bắc
 • 3.2 Km/h
ảnhNhiều mây
 • 23oC
 • 83%
 • Gió: Đông
 • 9.7 Km/h